Wyjaśnienia do SWZ z dnia 29.03.2021r Numer postępowania ZZP.360.1.2021


Data wyjaśnienia: 29.03.2021

Dotyczy: Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w zasobach TBS Wrocław sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021. Zamówienie podzielone na części


Treść wyjaśnienia SWZ z dnia 29.03.2021 r  poniżej w pliku do pobrania

Plik do pobrania Wyjaśnienia do SWZ

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu