Wyjaśnienia do SWZ z dnia 14.07.2021r


Data wyjaśnienia: 14.07.2021

Dotyczy: Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o (2)


Odpowiedzi na pytania oferentów (plik do pobrania)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu